ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 17/9/2020 ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 17/9/2020

 

Α) Από ώρα 09:30 έως ώρα 09:45

-οι υπ’ αριθ. πινακίου 1, 2, 3 υποθέσεις της νέας τακτικής διαδικασίας

– οι υπ’ αριθ. 1 και 2 υποθέσεις της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων

 

Β) Από ώρα 09:45 έως ώρα 10:00

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 1, 2, 3, 14 και 15 υποθέσεις της παλιάς τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών

 

Γ) Από ώρα 10:00 έως ώρα 10:15

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 4, 5, 6 και 17 υποθέσεις της παλιάς τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών

 

Δ) Από ώρα 10:15 έως ώρα 10:30

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 7, 8, 9 και 10 υποθέσεις της παλιάς τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών

 

Ε) Από ώρα 10:30 έως ώρα 10:45

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 11, 12, 13 και 16 υποθέσεις της παλιάς τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών

 

ΣΤ) Από ώρα 10:45 έως ώρα 11:00

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 1 και 2 υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

 

ΚΟΡΥΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

Print Friendly, PDF & Email