ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 1/10/2020

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 1/10/2020

 

Α) Από ώρα 09:30 έως ώρα 09:45

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 1, 2, 3 υποθέσεις της νέας τακτικής διαδικασίας

– οι υπ’ αριθ. 1 και 11 υποθέσεις της παλιάς τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών

– η υπ’ αριθ. 4 υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας

 

Β) Από ώρα 09:45 έως ώρα 10:00

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 2, 4, 9, 10 και 15 υποθέσεις της παλιάς τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών

 

Γ) Από ώρα 10:00 έως ώρα 10:15

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 7, 12, 13 υποθέσεις της παλιάς τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών

– οι υπ’ αριθ. 1 και 2 υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας

 

Δ) Από ώρα 10:15 έως ώρα 10:30

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 3, 5 και 6 υποθέσεις της παλιάς τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών

– οι υπ’ αριθ. 3 και 5 υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας

 

Ε) Από ώρα 10:30 έως ώρα 10:45

– η υπ’ αριθ. πινακίου 8 υπόθεση της παλιάς τακτικής διαδικασίας

 

ΣΤ) Από ώρα 10:45 έως ώρα 11:00

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 14 και 16 υποθέσεις της παλιάς τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών

– οι υπ’ αριθ. πινακίου 6 και 7 υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

 

ΚΟΡΥΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Print Friendly, PDF & Email