ΠΟΛ.1026/26.1.2012/Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων

Για να δείτε το κείμενο σε μορφή pdf πατήστε εδώ …

Print Friendly, PDF & Email