Πράξη υπ΄αριθμό 1: Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου