Πράξη υπ΄αριθμό 2: προθεσμία υποβολής δήλωσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου