Πράξη υπ΄αριθμό 3: ανακήρυξη υποψηφίων προέδρoυ και συμβούλων για τις εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου