Πράξη υπ΄αριθμό 4: ανακήρυξη υποψηφίων προέδρου και συμβούλων για τις εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου