ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση  άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,
Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14/7 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με πόρους της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση και ο προϋπολογισμός Ένταξης ανέρχεται σε 27.295.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Φορέας Υλοποίησης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο είναι ο Κύριος της Πράξης.
Το ως άνω πρόγραμμα επιδοτούμενης άσκησης:
α) απευθύνεται σε 2400 αποφοίτους Νομικών Σχολών εγγεγραμμένους στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συμμετάσχουν σε αυτό για 18 μήνες (12 μήνες σε Δικαστήρια / Εισαγγελίες της χώρας και 6 μήνες σε Δικηγόρο / Δικηγορική Εταιρεία).
β) θα υλοποιηθεί σε τέσσερις κύκλους των 18 μηνών.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο: Κυριακή 25/7.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ασκούμενοι δικηγόροι θα αποκτήσουν:
α) χρήσιμες νομικές γνώσεις για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία, και
β) πρακτική εμπειρία από τις διαδικασίες ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Κάθε ασκούμενος δικηγόρος θα λαμβάνει μηνιαίως εξακόσια (600) ευρώ μεικτά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

– Βήμα 1. Πρόσβαση στο ΟΠΣ Ολομέλειας https://portal.olomeleia.gr
Συνδέεστε με τους κωδικούς σας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας (https://portal.olomeleia.gr) και επιλέγετε «Μητρώο à Διόρθωση – Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων Μητρώου». Στη φόρμα εμφανίζονται τα σταθερά στοιχεία (ΑΜ, Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) και επιτρέπεται η online συμπλήρωση / διόρθωση των απαραίτητων στοιχείων (Προσωπικό E-mail, Α.Δ.Τ., Τηλέφωνο, Κινητό, IBAN, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Ημερομηνία λήψης πτυχίου καθώς και ανάρτηση φωτογραφίας για έκδοση Δικηγορικής Ταυτότητας Ασκουμένου).
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την υποβολή της Αίτησής για ένταξη στο Πρόγραμμα.

– Βήμα 2. Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης https://dpa.moj.gov.gr
Συνδέεστε στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων (https://dpa.moj.gov.gr) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που διαθέτετε για το πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας, οπότε ζητείται η συγκατάθεσή σας για την αποστολή των στοιχείων σας σε αυτό.

– Βήμα 3. Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Εισέρχεστε στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων, όπου σας εμφανίζεται η σελίδα των «Προσωπικών Στοιχείων» με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία σας όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο σύστημα της Ολομέλειας. (Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο σας δεν εμφανίζεται ή δεν είναι συμπληρωμένο σωστά θα πρέπει να επαναλάβετε το Βήμα 1).
Στην παρούσα σελίδα συμπληρώνετε τα ακαδημαϊκά σας προσόντα και τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που τυχόν πληροίτε και επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Η επισύναψη ταυτότητας και πτυχίου είναι υποχρεωτική).
Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατάτε «αποθήκευση» στο τέλος της σελίδας.

– Βήμα 4. Υποβολή Αίτησης – Δεσμεύσεις
Επιλέγετε «Υποβολή Αίτησης», οπότε το σύστημα ζητάει τη δέσμευση – υπεύθυνη δήλωση ότι:
«Έχω εγγραφεί στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του άρθρου 10 του ν. 4194/2013 και δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με τον ν. 1599/86 ότι θα πραγματοποιήσω 18 μήνες άσκησης εντός του προγράμματος μέχρι να συμμετάσχω στις εξετάσεις του άρθρου 19 του ν. 4194/2013».
Αποδέχεστε τη δέσμευση (εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα) και συνεχίζετε με την επιλογή των Δικαστηρίων (Πολιτικών, Ποινικών, Διοικητικών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου) όπου επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση.

– Βήμα 5. Ολοκλήρωση διαδικασίας
Δηλώνετε υπεύθυνα (κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή) ότι τα στοιχεία που αναγράφετε είναι αληθή, αποδέχεστε τους όρους της πρόσκλησης και αποθηκεύετε την αίτησή σας (είτε με προσωρινή αποθήκευση εφόσον επιθυμείτε να την επεξεργαστείτε άλλη στιγμή είτε με οριστική αποθήκευση εφόσον δεν επιθυμείτε να την επεξεργαστείτε ξανά).

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (Κυριακή 25/7), ακολουθεί η διαδικασία επιλογής των ασκουμένων δικηγόρων μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με μοριοδότηση βάσει των ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων που προβλέπονται στο πρόγραμμα.

·       Στο πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνεται σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.

·       Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2103001030, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-17:00.

·       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και για την απάντηση τυχόν ερωτημάτων, θα πραγματοποιηθεί σχετικό σεμινάριο με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 19/7 και ώρα 13:00, με εισηγητές από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα σας αποσταλεί σχετική πρόσκληση στο Email σας

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΠΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Εγχειρίδιο Χρήσης Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου

Print Friendly, PDF & Email