ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 388/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΩΝ