ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗΣ 2/2020

Print Friendly, PDF & Email