ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΑΘΗΝΑ,  1/12/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ

 

Η ασφαλιστική εισφορά  του  έτους 2014 καταβάλλεται  (εμπρόθεσμα)  πλήρως εξοφλημένη (με την  παράδοση  του ασφαλιστικού βιβλιαρίου  με ένσημα &  την καταβολή του υπόλοιπου  ποσού σε χρήμα) έως το τέλος του πρώτου διμήνου του έτους 2015.
Για  τον  εργοδότη  Δικηγόρου  με  έμμισθη  εντολή  η  καταβολή  της  ετήσιας ασφαλιστικής  εισφοράς  (2/3)  για  το  2014  έχει  καταληκτική  ημερομηνία  την 31/1/2015.

Ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ έτους 2014 οφειλετών ασφαλισμένων που βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών, με οποιονδήποτε νόμο ρύθμισης και με το Ν.4305/14, πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ και εμπρόθεσμα προκειμένου να ισχύει η ρύθμισή τους.
Η  ασφαλιστική  εισφορά  έτους  2014  δεν  υπάγεται  σε  ρύθμιση  οφειλών  με  το  Ν.4305/14, δεδομένου ότι στο νόμο αυτό υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 30/9/2014.
Αίτηση  υπαγωγής  σε  ρύθμιση  οφειλών  Ν.4305/14  παλαιότερων  ετών  έως  και  του  έτους 2013 που θα υποβληθεί από 1/1/15  –  31/3/2015 προϋποθέτει  την εφάπαξ και εμπρόθεσμη καταβολή της εισφοράς του 2014 έως 28/2/2015.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

 

Print Friendly, PDF & Email