Προκήρυξη για το διαγωνισμό υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

Προκήρυξη για το διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16/11/2019. Υποβολή αιτήσεων έως 4/10/19.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email