Προκήρυξη διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Αριθμ. 24195οικ. Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. (ΦΕΚ 1278/31.5.2022)

ΦΕΚ Γ 1278_31.5.2022 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Print Friendly, PDF & Email