Προκήρυξη θέσης νομικού συνεργάτη

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προτίθεται να καλύψει την θέση του νομικού συνεργάτη, με έμμισθη εντολή. Υποβολή αίτησης έως 30/4.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Print Friendly, PDF & Email