Προκήρυξη Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για πρόσληψη δύο Δικηγόρων