ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚ. ΣΥΜΒ.