ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ