ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ