Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Υπ αρ. 65573/27.9.2017 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή 90 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. (ΦΕΚ 949/Γ΄/27.9.2017).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2017 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email