ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 1»