ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Προκήρυξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση έμμισθης εντολής.

Αίτηση πρόσληψης ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ στην Ε.Κ. 2022 τελικό

Eνημέρωση υποκειμένων_υποψηφίων προκήρυξης προισταμένου ΝΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2022 65ΠΡΟΡΡΠ-ΜΜΝ

Print Friendly, PDF & Email