ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ