ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ”