ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ