Προκύρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α ΄εξεταστικής περιόδου 2012. Οι ασκούμενοι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Εφετείο Δωδεκανήσου, μέχρι τις 29 Μαρτίου 2012.