ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ