Προσκόμιση αντιγράφων και εκτυπώσεων ηλεκτρονικών αντιγράφων κατά τα άρθρα 171 & 173 Κ.Δ.Δ

Υπ΄ αρ. πρωτ. ΓΠ9322/12-2-2024 έγγραφο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με την προσκόμιση αντιγράφων και εκτυπώσεων ηλεκτρονικών αντιγράφων, κατά τα άρθρα 171 & 173 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ 171-173 ΚΔΔ

Print Friendly, PDF & Email