ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΡ ΝΕΟΥ Π.Κ. ΚΑΙ Κ.ΠΟΙΝ.Δ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία Νομικών Εκδόσεων Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ προσφέρει στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου τους νέους Κώδικες«ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» και «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στην τιμή των πέντε ευρώ (5,00 €). Θα περιλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις.

Όσα μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται για την προσφορά, παρακαλούνται να το δηλώσουν στη γραμματεία του ΔΣΡ  έως την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 καταβάλλοντας το αντίτιμο των 5 € για να γίνει η παραγγελία.

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας

Β. Περίδης    Κ. Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email