Προτάσεις Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας για την επιτάχυνση της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δίκης