ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – Ανακοίνωση από Τμήμα Ασφαλιστικών