Πρωτοδικείο Ρόδου-Ανακοίνωση κανόνων διεξαγωγής δικών