ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΕΩΣ 2019