ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ