ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ξεκινάει το πρόγραμμα απασχόλησης ασκουμένων δικηγόρων σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία

Μετά από υπερδιετή συστηματική προσπάθεια του δικηγορικού σώματος, προχωρεί η υλοποίηση του Προγράμματος πρακτικής άσκησης 1.600 ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες και στα δικηγορικά γραφεία, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Προς τούτο έχει αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:

α) από τους υποψήφιους ασκούμενους δικηγόρους και

β) από τις δικηγορικές εταιρείες/γραφεία,

το οποίο θα διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας portal.olomeleia.gr.

Επισυνάπτεται η σχετική υπ’ αριθ. 59258οικ./3.12.2020 επιστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα σύμφωνα με την σημερινή ενημέρωση που μας έδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αρχίσει να εφαρμόζεται από αρχές Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η ένταξη του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ (βλ. τη σχετική από 3.6.2019 ανακοίνωση εδώ:https://bit.ly/37wXtGi) ξεκίνησε μετά από πρωτοβουλία του δικηγορικού σώματος.

Από τις 23.2.2018, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος είχε διατυπώσει την θέση ότι πρέπει να ενταχθεί η απασχόληση ασκουμένων δικηγόρων σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Απασχόλησης Νέων (ΠΑΝ).

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Δικαιοσύνης ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση του Προγράμματος άσκησης για ασκούμενους δικηγόρους στις γραμματείες των δικαστηρίων και σε δικηγορικά γραφεία, (βλ. σχετική ανακοίνωση εδώ: https://bit.ly/36AyTVP ).

Η επίσπευση του Προγράμματος και η άμεση ένταξη των ασκουμένων δικηγόρων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Απασχόλησης Νέων (ΠΑΝ) αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων, και περιελήφθη στα πορίσματά του.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να υλοποιηθεί επιτυχώς το στάδιο υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να ξεκινήσει απρόσκοπτα η πρακτική άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Print Friendly, PDF & Email