Πρόσκληση συμμετοχής στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια

Προκειμένου να συγκροτηθούν τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια σύμφωνα με το άρθρο 147 του Κώδικα Δικηγόρων, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη δικηγορίας, να το δηλώσουν στη γραμματεία του Συλλόγου με τηλέφωνο ή e mail έως τη Δευτέρα 26/3/2018.

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Περίδης

Print Friendly, PDF & Email