ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη προς ΑΑΔΕ (Εφορία) και ΕΦΚΑ

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα με χρήση των κωδικών Taxisnet: http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/

Print Friendly, PDF & Email