Σεμινάριο από τον ΔΣΡ 12/4 για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Επιμόρφωσης και Επιστημονικής Συνδρομής Δικηγόρων του Δ.Σ.Ρ. και σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Απριλίου  2019 με ώρα έναρξης 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, τετράωρο Σεμινάριο μόνο για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, με τίτλο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων στη πράξη:  Παρουσίαση του Κανονισμού και πρακτικά θέματα κατά την εφαρμογή του από τον δικηγόρο της πράξης», με ομιλητή τον Παναγιώτη Περάκη Δικηγόρο Αθηνών, DEA Δικαίου Πληροφορικής και Νομικής Πληροφορικής, μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσάτσου, υπεύθυνο για θέματα προσωπικών δεδομένων.

Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α   Υ Λ Η Σ

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Ø  Σκοποί

Ø  Βασικές αρχές

Ø  Προϋποθέσεις νομιμότητας επεξεργασίας

Ø  Δικαιώματα υποκειμένων

Ø  Υποχρεώσεις υπευθύνων και εκτελούντων επεξεργασίες

Ø  Εποπτεία, κυρώσεις

 

Ειδικότερα θέματα (με πρακτικά παραδείγματα, όπως ξενοδοχειακή επιχείρηση κλπ)

Ø  Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): περιπτώσεις υποχρεωτικού ορισμού, προσόντα, καθήκοντα, ευθύνη

Ø  Η συναίνεση του υποκειμένου: πού απαιτείται, προϋποθέσεις εγκυρότητας, περιεχόμενο

Ø  Συμβατικές ρήτρες: με εκτελούντες επεξεργασία, με προσωπικό

Ø  Εκτίμηση αντικτύπου: πότε απαιτείται, περιπτωσιολογία

Συζήτηση– ερωτήσεις

4/4/2019

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                          Η Η. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης     Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email