Σεμινάριο 8 Ιουνίου 2017 στον ΔΣΡ «Προστασία των design: Ο δρόμος για την αγορά»