ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΣΡ ΕΩΣ 9/9