Συγκρότηση σε σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 16.3.2011 εως 15.3.2014