Συγκρότηση σε σώμα νεου Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, με θέμα ημερήσιας διάταξης “Συγκρότηση σε σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου”:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου συγκροτήθηκε σε σώμα για την τετραετία 16.3.2014 έως 31.12.2017 ως εξής:

Κωνσταντίνος Σαρρής,  Πρόεδρος

Βασίλειος Περίδης, Αντιπρόεδρος,

Βασίλειος Καταβενάκης, Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Ταμίας

Στυλιανός Κιουρτζής, Μέλος

Γεώργιος Κακακιός, Μέλος

Ιωάννης Πάππου, Μέλος

Αντώνιος Ζερβός, Μέλος

Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη, Μέλος

Γεώργιος Ρουμελιώτης, Μέλος

Ιωάννης Σκλάβος, Μέλος

Print Friendly, PDF & Email