ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ 5-6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012