ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ απο 22/1/2024 ΕΩΣ και 24/1/2024 -ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κατά τη συνεδρίαση του στις 17/1/2024 αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των δικηγόρων μελών του από τα καθήκοντα τους από τη Δευτέρα 22/1/2024 έως και την Τετάρτη 24/1/2024 με το ίδιο πλαίσιο ως εξής :

Αποχή των μελών του:
– Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από
διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου
μάρτυρα.
– Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής
εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.
– Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,
δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:
– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών,
συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
– Σε αυτόφωρα και συνοδείες.

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Ο Πρόεδρος                Η Γ.Γραμματέας
Βασίλειος Περίδης   Ανθούλα Καραολάνη
Print Friendly, PDF & Email