ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.

ΛΕΔΕ

Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 314

 

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την αριθ. 54/28-1-2018 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία 29/01/2018-31/12/2020, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την αριθ. 297/29-1-2018 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως :

 

-Πρόεδρος του Δ.Σ.                               Αρτόγλου Ευρώπη                              Πρόεδρος του  Δ.Σ. Κιλκίς

-Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                         Ροζάκης Άρης                                      Πρόεδρος του  Δ.Σ. Ηρακλείου

-Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.                 Πούλιος Αναστάσιος                           Πρόεδρος του  Δ.Σ. Δράμας

-Σύμβουλος Ταμίας του Δ.Σ.                   Νάκα Μαρία                                         Πρόεδρος του  Δ.Σ. Ιωαννίνων

-Τακτικό Μέλος του Δ.Σ.                        Καρίπογλου Παναγιώτης                     Πρόεδρος του  Δ.Σ. Σερρών

-Τακτικό Μέλος του Δ.Σ.                        Μακρυγιάννης Αθανάσιος                    Πρόεδρος του  Δ.Σ. Λαμίας

-Τακτικό Μέλος του Δ.Σ.                        Αγγελάκος Ιωάννης                             Πρόεδρος του  Δ.Σ. Τρίπολης

 

Επίσης ως αναπληρωματικά μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου  του Λ.Ε.Δ.Ε. εξελέγησαν οι κατά σειρά επιτυχίας αναγραφόμενοι :

1ος  -Στεφανίδης Δημήτριος                              Δικηγόρος του Δικ. Συλλόγου Φλώρινας

2ος  -Ζούπας Αθανάσιος                                   Πρόεδρος  του Δικ. Συλλόγου Πατρών

3ος  -Δαλαμάγκας Βασίλειος                             Πρόεδρος  του Δικ. Συλλόγου Λιβαδειάς

4ος  -Μπαλιάκας Γεώργιος                                Πρόεδρος  του Δικ. Συλλόγου Καστοριάς

 

Τέλος ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία 29/01/2018-31/12/2020, εξελέγησαν οι εξής :

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1η  -Μανάρα-Μαυράκη Σωτηρία                        Πρόεδρος του Δικ. Συλλόγου Θηβών

2ος -Κομνηνός Παναγιώτης                              Πρόεδρος του Δικ. Συλλόγου Σπάρτης

3η  -Μεμετζή Αννα                                            Πρόεδρος του Δικ. Συλλόγου Ορεστιάδος

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1οςΘεοδόσης Αθανάσιος                                Πρόεδρος του Δικ. Συλλόγου Αμαλιάδος

 

 

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

Print Friendly, PDF & Email