ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 340 ΠΑΡ 1 ΚΠΔ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 340 ΠΑΡ 1 ΚΠΔ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν όψει της σύνταξης του ετήσιου πίνακα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου σύμφωνα με το άρθρο 340 παρ. 1 του ΚΠΔ, για διορισμό συνηγόρων επί της έδρας σε όσους κατηγορούμενους δεν έχουν, καλούνται οι  συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν να το δηλώσουν μέχρι τις 30/11/2023 στη Γραμματεία του Συλλόγου εγγράφως στο mail info@dsrnet.gr.

Ο πίνακας είναι ετήσιος και θα ισχύει από 1/1/2024 έως 31/12/2024. Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε μήνα το Εφετείο θα διορίζει Δικηγόρους Υπηρεσίας με αλφαβητική σειρά μέχρι εξαντλήσεως του πίνακα και οι δικηγόροι οφείλουν να παρευρίσκονται στο ακροατήριο του Εφετείου Δωδεκανήσου κατά την ημεροχρονολογία που θα έχουν διοριστεί.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος              Η Γ. Γραμματέας
Βασίλειος Περίδης   Ανθούλα Καραολάνη
Print Friendly, PDF & Email