ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με το άρθρο 31 του ν. 4274/2014 προστέθηκε στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας το άρθρο 276Α, με το οποίο προβλέπεται η παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες με χαμηλό εισόδημα για τον χειρισμό διοικητικών υποθέσεων.

Όσοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν στη Γραμματεία (2241020413) προκειμένου να συμπεριληφθούν στο κατάλογο αυτό το αργότερο έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2014 .

Από τη Γραμματεία του ΔΣΡ

Ρόδος 11/9/2014

Print Friendly, PDF & Email