ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημ/κών Ρόδου, ο κατάλογος των διερμηνέων για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 233 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

ΚΑΛΟΥΜΕ όσες και όσους συναδέλφους επιθυμούν  να συμπεριληφθούν στον ανωτέρω ονομαστικό κατάλογο, να το δηλώσουν  εγγράφως στη Γραμματεία του ΔΣΡ στο mail  info@dsrnet.gr μέχρι τις 20/6/2023 δηλώνοντας και την ξένη γλώσσα που επιθυμούν.
Print Friendly, PDF & Email