Συστάθηκε ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του Συλλόγου, η οποία θα συνεδριάζει κάθε 1η και 3η Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 18:30 στα γραφεία του Συλλόγου (25ης Μαρτίου 9). Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012. Όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής μπορούν να προσέρχονται στις συνεδριάσεις.