ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΣΡ

Σύσταση  στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου μόνιμης  διαιτησίας για την επίλυση όλων των διαφορών ιδιωτικού δικαίου που μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email