Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου δίωρες αποχές 25/2 – 8/3

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ                 

                                                                                                 Ρόδος     25.2.2019

                                                                                                               Αρ.Πρωτ. 6/ 2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου

 

ανακοινώνει ότι :

 

Όπως αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ης .2. 2019  και σε ακολουθία  προηγηθείσας απόφασής της , κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις

με δίωρες αποχές από την εργασία

 

από την 25.2.2019 έως την 08.3.2019

 

των δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων  από ώρα:

 

13:00 έως 15:00

 

Μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης των δικαστικών υπαλλήλων που εκκρεμούν από τις σχετικές προκηρύξεις ΑΣΕΠ, των οποίων η καθυστέρηση παρατείνει  τα ήδη οξυμένα ζητήματα εργασίας που προκύπτουν από την  υποστελέχωση των Δικαστικών Υπηρεσιών.

 

 

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Δικαία Μάρκογλου Ειρήνη Μαλανδράκη
Print Friendly, PDF & Email